Een contract heb je niet nodig


Enige tijd geleden hoorde ik deze spreuk van een jurist:

Een contract heb je pas nodig aan het einde van je overeenkomst

Waarom heb je eigenlijk een contract nodig, want mondelinge afspraken zijn toch ook rechtsgeldig?

Enerzijds bij het regelende recht, dus het maken van mondelinge afspraken gaat het om regels waarbij het toegestaan is, dat er sprake kan zijn van een afwijking tussen contractspartijen. Indien contractspartijen er niet uit komen, dan geldt de wettelijke regeling. Eigenlijk is de basis toch wederzijds vertrouwen? Dat is toch het fundament? Hoe kun je anders een huis bouwen of verbouwen? Wij zijn toch allemaal volwassen mensen en mogen er toch vanuit gaan indien je een afspraak maakt, dat beide partijen deze dan toch nakomen? Of blijkt dit een vergissing te zijn? En wat dan nog als het mis gaat, is er dan sprake van een probleem?

Stel dat je een huis hebt gekocht en je laat dit verbouwen door een aannemer?

Bijvoorbeeld: het betreft een nieuwbouwproject, je hebt hier naar jouw mening goede  mondelinge afspraken over gemaakt, althans zo heb je dit geïnterpreteerd. Vervolgens maakt de aannemer een grove fout bij het aandraaien van koppelingen, waardoor er een lekkage ontstaat. Er wordt een timmerman en een loodgieter ingeschakeld om deze o zo mooie uitdaging aan te gaan. De timmerman heeft onderzocht of in “de koker” in de badkamer sprake was van een lekkage. Dit deed hij vervolgens door 2 tegels in de muur van de koker er uit te halen. Op deze manier wordt er gecontroleerd of er sprake was van vochtigheid. Helaas, een geluk bij een ongeluk raakte de timmerman een waterleiding waardoor er een 2e lekkage ontstond en die vervolgens gedicht moest worden. Wat een drama zeg, denk je dan! In de koker was er geen sprake van vochtigheid, dus dit was niet het probleem. De timmerman en de koper waren het hier in ieder geval over eens. Inmiddels had de loodgieter zijn bestemming bereikt en verhielp de 2e lekkage. Uiteraard, na zijn kritische blik geworpen te hebben op de oorspronkelijke lekkage. Al snel bleek dat deze loodgieter het  probleem wist op te lossen. Klaarblijkelijk was dit probleem geen onbekend terrein voor hem. Naar zijn mening een veelvoorkomend probleem bij nieuwbouw projecten. Maar goed, hier heb jij als koper niet zo heel veel aan, toch?

Voorts constateerde deze meneer dat de koppeling van de rode slang bij de radiatorverdeler boven, niet goed was aangedraaid. Er was vocht voelbaar. Het kon niet waar zijn! Hij was maar voor anderhalve slag vastgedraaid, en kon nog voor 2 slagen verder worden vastgedraaid. Volgens ervaringsregels van deze vakkundige loodgieter is dit het probleem met een kunststof koppeling.

De conclusie is dat bij de bouw van dit soort nieuwbouw projecten vaak niet de tijd genomen wordt om de koppeling koud vast te draaien, en daarna de ketel flink op te laten stoken. Zodat daarna de koppeling heel goed kan worden vast gedraaid.

Is dit dan een voorbeeld van een probleem die niet meer op te lossen is? is het einde dan zoek? Dan deel je de aannemer toch mee, dat je een hele mooie uitdaging voor hem hebt en dat hij het met alle liefde voor je mag oplossen? Zo gezegd, zo gedaan!

Anderzijds, is het recht dat zegeviert, want het lijkt mij mijns inziens zeer nuttig om wel te beschikken over een aannemingsovereenkomst, (lees: vaak met een verwijzing naar de algemene voorwaarden) het voorkomt een heleboel stress en gedoe! Als er iets gebeurt tijdens het project wanneer beide partijen hun afspraken op papier hebben gezet: het is dan een geruststellend gevoel voor zowel de koper als de aannemer, nietwaar?! Tja, en men kan dan altijd terugvallen op vastgelegde afspraken, in plaats van te moeten vertrouwen op het regelende recht. Mondelinge verklaringen zijn nu eenmaal lastig te te bewijzen. In deze situatie was het toevallig goed gedocumenteerd.

Naar mijn mening heb je juist een contract nodig om alle mondelinge afspraken in vast te leggen, en dit goed te documenteren zodat er geen misverstanden ontstaan en je altijd een contract hebt om op terug te vallen zodat je eventuele problemen kunt voorkomen.

Jeannette Kamps

Laat bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *