Het gezicht achter de cijfers


Dagelijks benaderen ondernemers ons. Starters of gevestigde partijen die met concrete vraagstukken kampen. Zoekend naar een even zo concrete oplossing. Veelal hebben deze ondernemers een uitzonderlijk talent. Ze hebben een focus op dat wat zij heel goed kunnen.
En daar is veelal ook hun voorliefde te vinden wat heeft hun gedreven tot zelfstandig ondernemerschap. Zoveel mogelijk bezig kunnen zijn met het uitbuiten van je talenten en daarbij geen hinder ondervinden van bestaande structuren waarin moet worden gewerkt.

Echter creëert dit soms ook een atmosfeer waarin navelstaren en het denken in eigen patronen centraal staat.
En daarbij zijn de commerciële belangen die een onderneming uiteindelijk staande moeten houden soms van ondergeschikt belang. Aan het eind van het jaar velt de accountant immers zijn oordeel over de cijfers die de gevolgen zijn van het zo gekoesterde ondernemerschap.

De ondernemer in het MKB kan soms heel goed zien wat zijn financiële status is. Soms is deze status minder doorzichtig. En wordt er geleefd bij de dag. En is er geen idee wat de toekomst brengt. Of zou kunnen brengen. De meeste bedrijven zijn geautomatiseerd.
Toch blijft de accountant de magische speler waar het aankomt op het helder krijgen van ‘de cijfers’.

Voor de MKB ondernemer moet de accountant een ‘sparring partner’ zijn. Iemand die niet enkel aangiftes en jaarcijfers produceert. Maar meer een adviserende vriend die meekijkt over de schouder van de ondernemer. Een commerciële interpretatie van de aangeleverde stukken werkt enkel als de accountant echt betrokken is en zich min of meer ook heeft ontwikkeld tot een marktspecialist in de betreffende branche van de klant.

Binnen ons bedrijf krijgen wij veelal een volledige openheid van zaken van onze cliënten. Persoonlijke beweegreden, emoties, cijfers. Soms denk ik: wat zou de accountant hebben gezegd van deze cijfers? Zou hij uit het raam kijken en wegdromen bij de cijfers van de bakker die vijf jaar terug met veel trots zijn tweede bakkerij opende? De zaak laat geen goede cijfers zien. Zou de ondernemer verdrietig zijn jaarverslag zwijgend hebben aangenomen? Of zou er een gesprek zijn geweest over de reden. En wat zou het advies geweest zijn van de accountant?

,,Uw inkoop is te duur, zo krijgen we het netto rendement niet omhoog…” of ,,U moet echt zorgen dat de omzet omhoog gaat, anders moet er personeel worden ontslagen…” . Wat steekt er achter de cijfers? Goede adviezen of alsnog een heleboel onwetendheid aan zowel de kant van de ondernemer als de accountant?

Veel vraagstukken zijn niet enkel financieel, maar hebben ook te maken met emotie, sales en marketing communicatie. De financiën betreffen immers de uitkomsten van voornoemde zaken. Commercieel denken staat centraal bij de cliënt. Hoe zou de accountant zich hierin kunnen manifesteren?

Ik kan zeggen dat onze cliënten erg gebaat zouden zijn bij een gedegen monitoring door hun accountants. Tussentijds contact. Een kwartaalrapportage met daarbij een adviesgesprek en enkele goede aanbevelingen. Dit geeft het accountantskantoor ook de mogelijkheden om het aanbod van diensten te verbreden. Dit voorkomt slecht weer gesprekken en zorgt voor een preventieve aanpak van mogelijke toekomstige problemen. Er kan gedacht worden aan een samenwerking met externe partijen: bedrijfsadviseurs, specialisten op het gebied sales, marketing communicatie, of zelfs bedrijfsovername.

Deze activiteiten geven een grote mogelijkheid om niet alleen de cliënt beter te bedienen, maar ook om commerciëler te denken door een verbreding van het dienstenaanbod. Het enige dat centraal moet zijn om die diensten aan te kunnen bieden is: een persoonlijk contact met de cliënt. En wellicht het intern kruis bestuiven van elkaar cliënten en dossiers met nieuwe visie. Wat zie je als je echt naar de cijfers kijkt? De talenten en de emotie van de ondernemer? Uitgedrukt in rode of zwarte cijfers. Of kansen en mogelijkheden voor een (nog!) succesvoller toekomstperspectief…

Accountants kijken naar resultaten. Laten we een bonus geven aan die accountant die een van zijn cliënten het meest laat excelleren in het volgende jaar door een breder aanbod van diensten door het accountantskantoor. Hoe mooi zou het zijn als beide ondernemingen meer omzetten door een goed persoonlijk contact en pro actief ingrijpen?

www.contract-support.nl
www.energyblitz.nl

Laat bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *