Overeenkomsten


cart Koopovereenkomst

Hoe bepalen we een prijs? Wat is een ‘rechtvaardige prijs’? Hoe duiden wij deze aan? Ondernemers bieden aan consumenten producten of diensten voor een bepaalde prijs aan. Aan welke regels moeten ondernemers zich houden als zij de prijs vaststellen of een koopovereenkomst aangaan?

Kunt u een koopovereenkomst mondeling of schriftelijk sluiten? Heeft u bepaalde rechten en plichten als u iets koopt? Heeft u recht op een onbeschadigd product? Bent u verplicht om te betalen voor het product? Wanneer sluit u een mondeling contract? Wanneer is er sprake van een schriftelijke overeenkomst? Wanneer sluit u een koopcontract? Heeft u vragen over uw rechten en plichten bij een telefonisch verkoop (telemarketing) van een abonnement op een dienst, een contract voor energie, gas, water of stadsverwarming? Bent u al klant en gaat het om een verlenging of vernieuwing van een bestaand contract? Wanneer moet u wèl of wanneer moet u niet tekenen? Stel uw vraag en ik zal kijken of ik u hier een passend antwoord op kan geven.

 

briefcase Arbeidsovereenkomst

Een nieuwe baan? Heeft u vragen over wat een ‘goed’ arbeidscontract is? Wilt u weten wat voor afspraken er precies in een arbeidscontract (zouden moeten) staan? Wat staat er in uw contract?

Wat zijn uw rechten en plichten? Is er ook een concurrentiebeding in uw contract opgenomen? Vraagt u zich ook af wat een ‘exonoratiebeding‘ inhoudt? Wilt u misschien weten wat in uw CAO is opgenomen? Heeft u misschien iets aan handige tips en advies? Wilt u inzicht in uw arbeidscontract? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

 

key Huurovereenkomst

Wilt u tijdens de (ver)huurperiode problemen voorkomen? Géén idee wat uw rechten en plichten als huurder zijn én al helemaal niet wat de rechten en plichten van de verhuurder zijn? Enig idee in welke gevallen u met de verhuurder een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd sluit? Volstaat een (mondelinge) overeenkomst óók met rechtsbescherming? Wanneer is er überhaupt sprake van een rechtsgeldige beëindiging van de huurovereenkomst? Is het wenselijk om een inspectierapport op te laten maken alvorens het huurcontract in te laten gaan? Vindt u servicekosten ook zo’n vage omschrijving? Hoeft een huurder die reageert op een advertentie van een makelaar géén bemiddelingskosten te betalen? Wanneer is een bepaling opgenomen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend? Is de verhuurder opdrachtgever? Wat wordt er verstaan onder “borg”? Ziet u als particulier of als ondernemer door de bomen het bos niet meer, en wilt u geen speld in een hooiberg zoeken? Wilt u zonder twijfel, maar gewoon recht door zee een antwoord op uw vraag, stel deze dan aan Jeannette.

 

document Vaststellingsovereenkomst

Bent u ontslagen? Is uw werkgever van plan uw arbeidsovereenkomst te beëindigen? Stelt uw werkgever voor om te onderhandelen en afspraken te maken over uw ontslag? Wilt u die afspraken vastleggen? Heeft u vragen over ontslag met wederzijds goedvinden? Wilt u weten of uw dienstverband beëindigd kan worden zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV? Heeft u enig idee wat een ontslagvoorstel inhoudt? Wilt u weten wanneer u recht heeft op een (hogere) ontslagvergoeding? Heeft u bij u ontslag met uw werkgever ook afspraken gemaakt over de uitbetaling van vakantiedagen, vakantietoeslag, vrijstelling van werk, het afgeven van een positief getuigschrift? Wilt u weten wat een concurrentiebeding inhoudt?  Ik kan het voor u uitzoeken en samen met u kijken naar de mogelijkheden.